https://Raffle.ShaareiArazim.org/CODE

CODELASTFIRSTGR
B2BayazYosef12
B6BergerZev9
B1BerlinNechemiah9
B3BerlinerEli9
B4BermanNechemiah9
B5BliskoMenachem9
D1DeganiYaakov9
E1EhrenfeldNaftuli9
E3ElYosef Dovid10
F1FeinsteinPinchas10
F3FrenkelGavriel12
G3GarfinkelYecheskel 10
G4GeneslawYechezkel9
G2GoldsteinShimon Eliyahu10
G5GoldsteinShmuel Yaakov9
G6GreenwaldYosef10
G1GrunwaldYossi12
H1HermanMoshe11
H2HexterAryeh9
I1IndichYosef Yehuda10
I2IngberYehuda9
I6IsrailovEli Moshe11
K2KastelYisroel Meir11
K5KaySimcha10
K1KitayAvigdor12
K3KleinYakov Yosef9
K4KleinTzvi 9
K7KrycerYaakov Zevy10
K11KuznickiAri12
L1LevyAvraham9
L2LinkAvromi9
M2ManukaYechiel10
M3McKenneyHillel9
M6MendelevichYisroel9
M7MiaraYekutiel11
M1MintzShlomo Dov10
M5MinzMoishe Yehuda12
N3NeumanChesky12
O2OrzelPinchas Eliyahu9
P4PilchickAri10
R6ReiszBoruch Moshe11
R1RosenfeldNaftali9
R2RottenbergDovid9
S1ShuchtDaniel10
S6SrulovichAvigdor12
S7StochelEliyahu12
S2SzmidtBentzion10
T1TsionYehuda9
T2TwerskyNachum 9
W1WassermanNissan12
W3WeisslerYekusiel Yehuda11
Z1ZafraniYehudah9